Mikkelin Oppaat ry

Vuosituhannet Porrassalmella

Jo Porrassalmi-nimi esiintyy useissa yhteyksissä Mikkelin seudulla. Legendaarinen taistelu käytiin siellä kesäkuussa 1789 ja alueella on paljon, hienoja kohteita johon tutustumme tämän retken aikana. 

 

 

 

 


 KAHDEN TUNNIN RETKI PORRASSALMELLE 

Parhaiten Mikkelin seudun jääkauden jälkeisen kerrostuneisuuden löytää Porrassalmen harjulta ja ympäristöstä.  Jään sulamisen myötä muodostui suojaisa harjun, jonne kivikaudella saapuivat ensimmäiset asukkaat.  Rautakauden aikaiset kalmistot Kyyhkylässä, Tuukkalassa, Moisiossa ja ovat antaneet tietoa ihmisten elämästä.

Museotien varrella on useita vanhoja kartanoita. 

Annilan entisen ratsutilan päärakennuksen vanhimmat osat ovat jo 1700-luvulta. Nykyisin Annilassa voi pelata golfia. 

Kyyhkylä on ollut entisen ratsuväkirykmentin Ylä-Savon komppanian rustholli ja ratsutila. Empiretyylinen päärakennus valmistui 1865.  Kyyhkylä on ollut invalidikotina v. 1927 lähtien.  Nykyisin päärakennus toimii hotellina.  Pihapiirissä on myös kuntoutussairaala. 

Kyyhkylän kalmisto on Mikkelin vanhimpia rautakautisia asuinpaikkoja.   
Porrassalmella käytiin yksi Suomen sotahistorian tunnetuimmista taisteluista v. 1789.  Paikalla on nykyisin muistomerkki ja alue on luonnonsuojelualuetta. 

Pellosniemen entisen säterikartanon ja ratsutilan mailla on Pellosniemen talo, jonka päärakennus tuhoutui Porrassalmen taistelussa.  Tilan laajat peltoaukeamat ovat viljelyssä. 

Pietilänlahden ratsutila, nykyisin Lenjus, näkyy tielle peltoaukeaman takana.  Etualalla on kirkkotalliksi nimetty rakennus, joka on tehty Mikkelin pitäjän v. 1776 puretun kirkon hirsistä. 

Tuukkalan kalmiston löydöt ovat Savon rikkaimpia esihistoriallisia löytöjä. 

Moision Latokallion kalmisto ja ympäröivät muinaispellot  ovat osa muinaismaisemaa, jossa nykyisyys ja esihistoria kohtaavat. 

Moision sairaala on rakennettu entisen kuninkaankartanon paikalle. 

Porrassalmen rannoille on rakennettu huviloita 1800-luvun lopulta lähtien.

Opastettu retki kestää kaksi tuntia alkaen ja päättyen torille.

Varaukset, tiedustelut ja hinnat:
 
                      
                 
www.visitmikkeli.fi  puhelin 044 794 5669

Pääsivulle