Mikkelin Oppaat ry

Mikkeli sotahistorian tapahtumakaupunkina

Harvalla kaupungilla on niin kunniakasta sotiin ja sotilaisiin liittyvää historiaa, kuin Mikkelillä. Jo kaupungin vaakunassa on marsalkan sauvojen lisäksi vapaudenristi nauhoineen. Mutta jo kauan ennen kaupungin perustamista v. 1838 armeijat liikkuivat näillä seuduilla. Miksi? Sen kertoo kaupunkioppaamme.

 


 PERUSKIERROS

Mikkelin peruslenkki lähtien asiakkaalle parhaiten sopivasta kohteesta esimerkiksi hallitustorilta sisältäen sotilaskohteiden tavanomaista perusteellisemman esittelyn suosituksella, että asiakkaat tutustuisivat Lokkiin, Päämajamuseoon ja Jalkaväkimuseoon omatoimisesti. Minimiaika Lokkiin on yleensä noin puoli tuntia, Päämajamuseoon vajaa tunti ja Jalkaväkimuseoon tunti ja vartti.

Kaupunkioppaan läsnäolo näissä kohteissa ei ole välttämätön, sillä kaikissa on hyvä ja selkeä oma opastus. Kierroksen aikana voitaisiin vaikka pysähtyä kohteiden kohdalla. Lenkki voidaan toteuttaa tunnissa.

PERUSKIERROS JA MUSEOT

Ryhmillä on matkanjohtaja mukana, mutta kaupunkioppaan mukanaolo museokierroksella on tarpeen nimenomaisesti aikataulujen takia. Jotta ehditään käydä museot ja peruskierros, niin aikavaatimus on 3,5 tuntia. Kierros voisi päätyä esim. Kenkäveroon tai Terttiin tai alkaa niistä.

LAAJA KIERROS

Mikkelin sotahistoria laajemmin, eli tutustumme viime sotien ohella Pietarin rakentamisen vaikutuksiin Suomen ulkopoliittiseen asemaan. Pietari Suuri rakensi uuden pääkaupunkinsa Ruotsilta valloitetulle maalle, mikä johti Suomen uskomattomaan kurjuuteen Isoviha aikana. Sotatila päättyi Uudenkaupungin rauhaan 1721. Tämän revanssina seurasi Pikkuviha ja sitä Turun rauha 1743. Kun ruotsalaisten katastrofin pyörä oli saatu liikkeelle, sitä ei pysäyttänyt mikään, vaan kahden Ruotsille onnettoman sodan jälkeen Suomi liitettiin Venäjän Suuriruhtinaskuntaan Haminan rauhassa 17.9.1809. 

Tämä kierros ei voi pitää sisällään kaikkia viime sotien museoita. Lenkki voitaisiin ajaa normaalina kaupunkilenkkinä, johon lisätään käynti Porrassalmella. Porrassalmi oli aikanaan Pohjoismaiden merkittävin taistelu sotilasteknisesti. Oleellinen osa taistelun paikallishistoriaa oli se, että Savon Prikaati löi uudella taistelutaktiikalla itseään huomattavasti suuremmat venäläisjoukot. Samaan lenkkiin tulisivat lisämausteena Savon vanhin puurakennus. Lisäksi kaunista harju- ja kaupunkimaista viljelysmaisemaa.

Kierros vaatii kaksi tuntia ja jos pysähdytään muualla kuin Porrassalmella, kaksi ja puoli tuntia. .

KASARMIALUEEN MARSSIKIERROS JA MARSALKAN JALANJÄLJISSÄ - kts. etusivu.

Varaukset, tiedustelut ja hinnat:

www.visitmikkeli.fi  puhelin 044 794 5669

Pääsivulle