Kansainvälinen matkailuoppaan päivä 21.2.

13.2.2019

 

          

Ota opas - koet enemmän! Med guiden upplever du mera

                     

 

Vietämme Kansainvälistä matkailuoppaan päivää 21.2.2019. Eri paikkakunnilla toimivat opasyhdistykset järjestävät tapahtumia ja esittelevät työtään eri tavoin päivän kunniaksi.

 

Suomen Opasliitto ry:n vuoden 2019 teemana on ” Luonnollisesti – opas, Naturligtvis – guide”.

 

Jokaisella paikkakunnalla juuri sen paikan asioista osaa mitä parhaiten kertoa asiansa osaava matkailu-opas. Suomi on tutkitusti maailman onnellisin maa. Matkailuopas voi tutustuttaa ulkomaalaiset suomalaisten onnellisuuden saloihin ja avartaa myös suomalaisten kotiseututuntemusta. Luonto,

puhtaus ja turvallisuus – meille suomalaisille itsestään selvyyksiä – ovat Suomen matkailuvaltteja

ja ne antavat mahdollisuuksia monenlaisiin opastuksiin.

Entä paikallinen kulttuuri? Meillä on puukirkkomme, nykyaikaisen arkkitehtuurin luomukset,

terveellistä lähiruokaa, paikalliset tuotteet ja tapahtumat. On luontevaa tutustua paikkakuntaan

koulutetun oppaan johdolla. Hän osaa kertoa paikkakunnan historiasta, uusista suunnitelmista, merkkihenkilöistä sekä aidoista paikallisista elämyksistä. Oppaan tarinoiden myötä tuttukin

paikkakunta herää uudella tavalla henkiin ja vierailustasi paikkakunnalla voi tulla ikimuistoinen!

 

Suomen opasliiton auktorisoiman oppaan tunnus on opasmerkki, johon on kuvattu sininen Suomi maapallon kartalle. Suomen Opasliitto ry:n auktorisoinnin saa henkilö, joka on suorittanut liiton vaatimusten mukaan järjestetyn opaskoulutuksen hyväksytysti. Monipuolisen ja vaativan koulutuksen suoritettuaan opas liittyy paikallisyhdistyksen kautta opasliiton jäseneksi. Auktorisoinnin

säilyttämiseksi opas osoittaa määräajoin tietojensa ja taitojensa ajantasaisuuden. Tämä takaa

Opasliiton auktorisoimien oppaiden laadun ja laatu puolestaan asiakkaan tyytyväisyyden.

 

Suomen opasliiton jäsenyhdistyksiä on 85 ja niiden kauttaan opasliittoon kuuluu noin 1350 jäsentä. Suomen Opasliitto ry on ainoa valtakunnallinen matkailuoppaiden, eräoppaiden ja erikoisalojen oppaiden liitto. Toiminnan kannalta liitto on jaettu maantieteellisiin alueisiin. Alueen ja hallituksen välisenä yhteyshenkilönä on alue-edustaja.

 

Suomen Opasliitto ry tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten sidosryhmien kanssa. Opasliitto auktorisoi Suomessa toimivat oppaat, neuvottelee Suomen matkatoimistoalan liiton kanssa matkailuoppaiden palkkiosuosituksen ja valvoo opaskoulutusten järjestämistä. Liitto kuuluu pohjoismaiseen Inter-Nordic Guide Club (IGC) –järjestöön.